Petrokimya & Enerji

Dünyanın artan enerji ihtiyacının karşılanması zorlayıcı görevlerden biridir. Düzenleyici gereksinimler, aşağı yönlü fiyat baskısının dikte ettiği verim geliştirmeleri ve çevrenin bilinçli bir şekilde kullanımı ve korunması ise beraberinde sektöre zor talepler getiriyor. Agilent teknolojileri, hızla detaylı bir karmaşık hidrokarbon akımı türleşmesi elde etme, sahada gaz kalorifik değerlerinin kesin olarak hesaplanması, yakıt hücresi kümenizin verimliliğinin değerlendirilmesi ya da yeni bir biyoyakıt formülasyonunun analiz edilmesi ihtiyacınıza göre belirli kimyasal analiz uygulamalarınız için özel ve standart analiz cihazları sunmaktadır. Agilent belirli ihtiyaçlarınıza yönelik özel metot ve çözümlere sahiptir. Ürün ve uygulama uzmanlarımız bir yandan endüstrinin sıkı kalite gerekliliklerini karşılarken bir yandan da laboratuvarınızda en yüksek verimi ve kârlılığı elde etmeniz için sizinle birlikte çalışır.

Biyoyakıtlar ve Alternatif Enerji

Biyoyakıtlar mısır, algler, selüloz ve mikroorganizmalarca üretilen metan gibi her biri çevresel pek çok avantaj sağlayan çok çeşitli kaynaklardan elde edilir. Ancak saflığı elde etmek zorlayıcı olabilmekte ve bazı yakıtların uzun süre depolanması biyolojik büyümeyi ve oksidatif bozunumu teşvik edebilir. Petrolyum bazlı dizel için tasarlanan motorlarda karışım yakıtların kullanılması da enjektör pompalaro ve diğer parçalarda sorun yaratabilir.

ASTM (Amerikan Test ve Malzemeler Derneği) ve CEN (Avrupa Standartları Komitesi) standartları dizel yakıtta biyodizel (% FAME) belirleme metotlarını tanımlar. Keza, stabilite kaygıları da bazı endüstrileri yakıt karışımlarında biyodizel limitlerini düşürmeye teşvik etmiştir. Böylesi farklılaşan gereklilikleri karşılamak için karışım kalitesi ve biyodizel içeriğini güvenilir biçimde doğrulamanız gerekmektedir.

Agilent güçlü GC Biyodizel Analizör’den mobil 490 Mikro GC Biyogaz Analizör, taşınabilir 4500 FTIR Analizör ve saha laboratuvarları için tümüyle uygun kompakt 5500 FTIR Analizör gibi daha kompakt ve taşınabilir sistemlere kadar bu zorlu görevleri en iyi şekilde ele alan yenilikçi çözümler sunar.

GC Analizi

Biyoyakıtlara Yönelik Analizörler

Ürün Üniformluğu, Kalitesi ve Kalorifik Değerinin Güvenle Değerlendirilmesi

Fosil yakıtlara olan bağlımlılığı düşürmeye dönük küresel baskılar biyoyakıt ve biyogaz araştırmasında istikrarlı bir artış sağlayan sürdürülebilir, güvenilir ve temiz alternatif enerji kaynaklarına yönelik talebi de beraberinde getiriyor.

Bitkisel yağ türevleri (biyodizel) bir yandan motor aşınmasını azaltıp düşük sülfür ve CO2 emisyonları oluştururken diğer yandan pek çok taşıta başarılı biçimde güç sağlamıştır. Birbirinden farklı yağlardan üretilen biyodizel, ürün kalitesi ve üniformitesi gibi zorluklar doğurmaktadır. Başarı hammadelerin verimli biçimde karakterize edilmesi, kimyasal dönüşümlerin izlenmesi ve ürün kalitesinin doğrulanmasına bağlıdır. Agilent bu işlemin hızlanmasına yardımcı otomatik numune hazırlığı ve numune çözümleri üretmektedir.

Ancak, dizelin biyodizel kalıntısıyla potansiyel kontaminasyonu konusundaki kaygılar ve üreticiler sahada hızlı dizel kompozisyonu (bilinmeyen maddelerin tanımlanması da dâhil) ve kontaminasyon düzeyi karakterizasyonlarının gerçekleştirilebilme becerisini gerekli kılmaktadır.

Bununla beraber, biyogazın kökeni organik maddelerin fermentasyonu ve çürümesine dayanmaktadır; dolayısıyla kompozisyonu organik madde kökeniyle doğrudan ilişkilidir. Hızlı kalorifik değer karakterizasyonu kullanıcıların enerji bulunurluğunu belirlemesine ve tutarlı BTU değerleri ve enerji üretimini garanti etmek için doğrudan kullanımın mı yoksa diğer hidrokarbon akıntılarıyla karışımın mı gerekli olduğuna karar vermesini sağlar.

On yılı aşkın deneyimiyle Agilent, üreticilerin ve düzenleyicilerin bu endüstriye hakim izleme ve raporlama gerekliliklerini karşılamalarına yardımcı olan kapsamlı bir çözüm veya alternati enerji analizi yelpazesi geliştirmiştir. Biyoyakıt GC Analizörleri ve Yenilenebilir Enerji GC Analizörleri, müşterilerin FAME’ler, gliserin/gliserit ve eser metanol ölçümleri için uluslararası ASTM ve CEN standartlarına uyumlu metotları hızla doğrulamasını sağlayan garantili analitik metotlar ve ileri düzey özellikle içermektedir.

MikroGC Analizörlerimiz gereken her yerde ve her zaman biyogaz kompozisyonu ve kalorifik değer karakterizasyonu sağlarken, Agilent 7890 GC etrafında yapılandırılan biyodizel analizörlerimiz ise ürün kompozisyonu, fiziksel özellikleri ve kaliteyi verimli bir şekilde izler. Biz ayrıca sahada yakıt saflığı ve dizel kompozisyonu doğrulaması sağlayan FTIR sistemleri de sunuyoruz.

Biyoyakıtların GC Analizi

Biyoyakıtların GC Analizinde Verim Arttırma

Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı düşürmeye yönelik küresel baskı yüksek kalitede alternatif enerji kaynaklarına yönelik artan bir talebi de beraberinde getirmiştir. Üretim kaynakları ve hacimleri sayıca artış gösterdikçe bunların geçerli kalabilmesi için çevresel düzenleme standartlarına uyması ve yine bu standartların sürdürülmesi önem arz etmektedir.

İzleme gerekliliklerini karşılamak isteyen biyoyakıt üreticileri, ürünün değişen fiziksel özelliklerini, kimyasal bileşimini ve çevresel etkisini, nihaî tüketim de dahil üretimin her aşamasında analiz ederek değerlendirmelidir.

GC, biyoyakıtların analizi için kesin ve etkili bir metot sunmaktadır ve Agilent’ın geliştirilen teknikleri ve yaklaşımları bu işlemin gerekli standarda uygun biçimde gerçekeştirildiğini temin eder.

Agilent’ın 7890GC ve temeli ona dayanan biyoyakıt analizörleri güvenilir kimyasal dönüşüm karakterizasyonu, işlem verimliliklerinin izlenmesi ve yüklemenin hemen ardından biyoyakıt kalitesi doğrulaması için önceden test edilip yapılandırılır. Endüstri lideri cihazlarımız hidrokarbon etkileşimini azaltmak amacıyla numune hazırlığını otomatikleştirip kapiler akış teknolojisi Dean anahtarını bünyesine dâhil ederken birden fazla metodu da tek bir platformda bir araya getirmektedir.

Müşterilerimiz frezeleme, sıvılaştırma, mikrobiyal fermentasyon, distilasyon, dehidrasyon, atıksu arıtımı ve diğer önemli işlemlere yönelik özel kalite güvencesi (QA) gerekliliklerini karşılayan standart konfigürasyonlar ve özel analizörler arasından seçim yapabilirler.

Mobil Ölçüm

Mobil Ölçümde Taşınabilirlik

Biyoyakıtların kullanımı benzersiz analitik zorluklar getirmektedir. Kaynak maddelerdeki çok çeşitlilik nedeniyle nihaî ürünlerin kalite kontolü dikkatle yerine getirilmelidir. Nihaî ürün üretildiği anda mevcut işleme yeteneklerinden faydalanılır ve bu da diğer kaynak maddelerle çapraz kontaminasyon kaygısı yaratır. Etkili olmak için, daha hızlı karar almanızı sağlayan ve çapraz kontaminasyon durumunda daha hızlı müdahale sağlayan cihazlara ihtiyacınız vardır. 490 Mikro GC Biyogaz Analizörü ve taşınabilir 4500 FTIR ile kompakt 5500 FTIR Analizörlerimize güvenerek taşınabilir ve esnek bir platformda ihtiyacınız olan tutarlı ve doğru sonuçları alabilirsiniz.

Keşif & Üretim

Doğal Kaynak Keşfi ve Üretiminde Analitik Çözümler

Doğal kaynak keşif ve üretim şirketleri, killi şist oluşumularının hidrolik kırılmasındaki mevcut artışta da görüldüğü gibi, petrolyum ekstraksiyonuna yenilik getirdikçe, Agilent her aşamada gerekli çözümleri sağlamada endüstri liderileri ve standart kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktan onur duyar.

İleri teknoloji cihazlarımız şirketilerin karmaşık ekstraksiyon teknolojilerini karlı ve güvenilir biçimde edip ham rezervlerin kompozisyonunu karakterize etmesine imkân veren verileri sağlar. Agilent 490 Mikro GC kuyu alanlarında sondaj çamurunda yüzeye çıkarılan gazlar hakkında önemli veriler sağlamak amacıyla çamur kaydı tutmak (mud logging) için kullanılır ve bu ölçümler operasyonun güvenliği açısından büyük önem taşır.

ASTM temelli analizörlerimiz piyasa değerini saptamak üzere geri kazanılan hidrokarbon karışımlarının kompozisyonunu belirler. Son olarak Ar-Ge laboratuvarları 7000C GC/QQQ, 7200 GC/Q-TOF ve 6400 Serisi LC/QQQ gibi en gelişmiş kütle spektrometrelerimizi kullanmakta ve antik biyogöstergeleri saptayıp ölçerek veya içerdiği binlerce bileşiği ortaya çıkararak ham petrol bileşiminde yeni içgörüler edinmektedir.

Doğal Gaz

Killi şist oluşumlarındaki hidrolik kırılmalar dünya çapında doğal gaz ve petrokimyasallarda büyük artış yaratıyor. Küresel piyasalar, fiyatların enerji içeriği temelinde belirlendiği yerlerde dökme bir ürün olarak büyük çapta yaygın doğal gaz ticaretine de olanak verir.

Etkili analiz çözümleri çok önemlidir. Ancak pek çok geleneksel metot kapiler kolonlar ve elektronik basınç kontrolü içermemekte ve bu da kesinlik ve verimlilik yönünden yetersiz taramalarla sonuçlanmaktadır. Yeni teknoloji, ölçümleri genellikle 75 saniyeden kısa bir sürede tamamlamanın yanı sıra, analiz kesinliğini de arttırır. Daha hassas dedektörlerin yanı sıra elektronik basınç, akış kontrolü ve kapiler çözümler, daha az valf değişimi ve daha fazla genel verimlilikle basitleştirilmiş bir kromatografik tasarım temin eder. Agilent 7890B GC ayrıca daha kolay bir kurulum, hem hidrokarbon kompozisyonu hem de kirlilik konsantrasyonlarında hızlı analiz süreleri ve geliştirilmiş çözüm ve dedeksiyon limitleri sunmaktadır.

Laboratuvarlarda ve sahada gaz hâlinde ve sıvılaştırılmış doğal gaz analizinde hızlı implementasyon için önceden yapılandırılan ve fabrika testinden geçmiş pek çok GC ve MikroGC analizörümüz bulunmaktadır.

Mobil Doğalgaz

Doğalgaz Analizini Sonuçlardan Ödün Vermeden Mobil Hâle Getirin

Doğalgaz (DG) piyasası dört ayrı bölüme ayrılır: keşif, sıvılaştırma, nakliye ve yeniden gaza dönüştürme. Yatırım ve işletme giderlerinde maksimum verimlilik garantisi için bu dört bölümün hepsinde titiz ve doğru doğalgaz karakterizasyonu gerekir. Karakterizasyonun temel iki yönünün titizlik ve doğruluk olması dolayısıyla, mikro GC analiziyle yerinde analizin sağlayacağı faydalar sözü edilen önemli yönlerin her ikisinde de emsalsiz performans sunabilir.

Doğalgaz ticare enerji içeriğine göre yapılır ve bu nedenle kimyasal kompozisyon ve kalorifik değerin analizi tüm hak sahipleri açısından son derece önemlidir. 490 Mikro GC temelli doğalgaz analizörümüz işte bu noktada büyük rol oynayabilir.

490 Mikro GC Doğalgaz Analizörleri eksiksiz bir çözüm olarak gönderilir. Analizörler en iyi ayırma için fabrika ayarlıdır ve son test verisi, tam bir metot, bir kullanım kılavuzu ve bir de check-out numunesiyle gelir. Gereken tüm fiziksel özelliklerin hesaplaması için kullanımı kolay bir yazılım mevcuttur.

Doğal Gaz Analizörleri

Hızlı, Doğru ve Güvenilir Doğal Gaz Kompozisyonu Karakterizasyonu

Doğalgaz ağırlıklı olarak metandan oluşan, ancak hidrokarbonlar ve az miktarda katışkı/kirli maddeler de içerebilen doğal oluşumlu bir gaz karışımıdır. Yeni teknolojilerin ve işlemlerin ekstraksiyonu daha verimli hâle getirmesiyle killi şist oluşumlarındaki hidrolik kırılmalar küresel piyasada önemli bir büyüme sağlamıştır.

Ticaret sırasında gazın değeri kimyasal kompozisyonu tarafından belirlenir; ancak doğalgazın satılabilmesinden önce kalorifik değer ve saflılık koşullarını yerine getirmesi gerekir. Bunun başarılabilmesi için de toplama, işleme, iletim ve dağıtım esnasında bir dizi kesin analitik işlem gerekir ve bu metotlar verimlilikle ve gerekli hassasiyet düzeylerine uygun olacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

Agilent bu zorlu işlemlerin yerine getirilmesinde laboratuvarda, hatta ve sahada doğalgazın, doğalgaz sıvılarının ve doğalgaz işlemesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerin değerlendirmesi için önceden yapılandırılmış ve kimyasal olarak test edilmiş bir analizör paketi sağlar. Tüm donanımlarımız bir dizi ileri teknoloji numune hazırlama ve yazılım çözümleriyle de zenginleştirilip desteklenmiştir.

Ayrıca, cihazlarımız üretim sonrasında kullanımdan önce oluşması gereken etan, propan, bütanlar, pentanlar ve hidrojen sülfür gibi üretim yan ürünlerinin karakterizasyonuna olanak verir. Agilent GC ve Mikro GC Doğalgaz Analizörlerimiz ayrıca sürekli gazları ve hidrokarbon içeriğini de ölçer ve ayrıca uzatılmış daha ağır hidrokarbon analizleri gerçekleştirebilir, böylelikle takımınızın üretim süreçlerini hızlı ve güvenilir biçimde izlemesini sağlar.

Müşteriler elektrik üretmek, binaları ısıtmak ve endüstriyel işlemlerin sürdürülmesinde ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlamak için doğalgaz kullanır ve bu da büyük ve önemli bir pazar dilimi oluşturur. Endüstri lideri analitik çözümlerimiz üreticilerin hem bugün hem de gelecekte bu pazara daha iyi hizmet vermesine yardımcı olmak için tüm doğal gaz süreçlerinin ve çıktılarının tüm aşamalarda verimli ve uyumlu kalmasını temin etmede gereken içgörü ve hareketi sağlar.

Petrokimyasallar

Hızlı, Doğru ve Güçlü Petrokimya Analizi

Katışkıların/kirli maddelerin varlığı ürün kalitesi ve performansını doğrudan etkilediği için hidrokarbon akıntıları bileşenlerinin analizi kimyasal ve petrokimyasal endüstride çoğu kalite güvencesi/kalite kontrol (QA/QC) laboratuvarı için önemlidir. Çoğu kalite güvencesi/kalite kontrol (QA/QC) laboratuvarı hem ürün spesifikasyonları konusunda müşterileriye anlaşma ve sonuçlarında kalite sağlamayıcı standart endüstri metotları ve yaklaşımlarına bağlıdır.

Agilent standartlaştırılmış analiz prosedürlerinin oluşturulması ve yönetiminde ASTM International ile 40 yılı aşkın işbirliğine sahiptir ve bunların pek çoğu GC, LC, MS, FTIR ve GC/MS teknolojileri gibi Agilent cihazlarında geliştirilmiştir. Ayrıca bu ortaklık yoluyla endüstri tarafından ihtiyaç duyulan yeni metotları tanıtmak için ortaya çıkan gereklilikleri ve trendleri izlemeye de devam ediyoruz.

Portfolyomuzda numune hazırlığından analiz ve rapor oluşturmaya kadar geliştirilmiş verimlilik için entegre iş akışı ve otomasyon çözümleri bulunmaktadır ve bu da her numunede düşük maliyet sağlamaktadır.

Polimerler

Polimerler, endüstride sürekli genişleyen bir ürün ve altgruplar dizisinde kullanılır. Sentezlenmiş maddeler olarak polimerlerin özellikleri, performansı ve dayanıklılığı uygun kompozisyon ve yapı elde etmeyle doğrudan ilişkilidir. Bu maddeler çevresel etkiler, katkı maddeleri ve stabilizörler ve de genel kullanımla doğrudan ilişkili sınırlı ömürlere sahiptir.

Plastiklerin ve polimerlerin kalite ve kimyasal kompozisyon ölçümünde doğruluk ve güvenilirliğin önemli olduğu zamanlarda Agilent’ı seçin. Bizler, GPC/SEC, FTIR mobil, tezgah ve mikroskopi sistemleri ve de Polimer Düzey GC Analizörleri gibi sektör lideri teknolojiler sağlayarak detaylı polimer karakterizasyonu için güçlü araçlar sunar. Agilent ayrıca analistlerin polimerin kimyasal kompozisyonunu saniyeler içinde belirlemesini sağlayan ve yasaklı ya da kısıtlı ftalatlar için önemli görüntüleme ihtiyacını da karşılayan yeni bir FTIR analizör, 4500 Polimer ID Paketi de sunmaktadır.

Arıtma

Ham petrol ekonomik ayırma için özelleştirilmiş karakterizasyon gerektiren kompleks bir karışımdır. Agilent uygun arıtma stratejisi belirlemeye yardımcı önceden yapılandırılmış, hızlı, kullanımı kolay (ilgili tüm ASTM metotlarıyla uyumlu) analizör çözümleri sunar.

Sıcaklığı programlayabilir bir inlete sahip bir GC etrafına kurulu simüle edilmiş distilasyon analizörlerimiz süreç optimizasyonu hakkında bilgiye dayalı kararlar almaları için kulanıcıların ham bir numunenin kaynama noktası dağılımını kolaylıkla karakterize etmesine izin verir. Üstelik, Agilent ICP-OES veya ICP-MS spektrometreleri de katalizörleri zehirleyerek veya çevresel sorunlara neden olarak rafineri işlemlerinde aksamalara yol açan metalleri hızla analiz eder.

Ham petrol ayrılırken, rafineri gaz analizi üretilen karmaşık hidrokarbon, gaz ve sülfür karışımlarının miktarını belirler. Agilent Rafineri Gaz Analizörleri kurulum, metot geliştirme ve doğrulama zahmetleri olmaksızın size en yeni ileri düzey performansı sunan eksiksiz iş akışı çözümleridir ve bizler ayrıca yakıt kalitesini tasdikleyen bir uyumlu Yeniden Formüle Edilmiş Gazolin (RFG) analizörleri portfolyosu da sunuyoruz.

Rafineri Yakıtı ve Gaz Analizörleri

Hızlı, Doğru ve Güvenilir Gaz Analizi

Pek çok kimyasal bileşiğin karmaşık bir karışımı olan ham petrolün kullanılabilir kesitlere dönüştürülmesi zorlu ve çok aşamalı bir distilasyon ve kimyasal reaksiyonlar sürecini içermektedir. Süreç mühendislerinin ham petrolü kaynama noktası aralıklarına bağlı olarak farklı bileşen kesitlerine ayıran kompleks süreçleri yönetmeleri gerekir.

Bu süreçlerin ölçeği ve ilişkili ekonomileri, işlemenin planlaması, ürün kalitesinin temini ve işletme giderlerinin optimize edilmesi için ham petrol ve kesitlerinin özelleştirilmiş karakterizasyonunu gerektirir. Bunun gibi özelleştirilmiş bir karakterizasyon rafinerilerin kârlılığı ve verimliliği en yüksek düzeye çıkarmasını sağlar. İşleme öncesinde kaynama noktası dağılımının ham bir numune içinde karakterizasyonu operatörlerin parçalama ve süreç optimizasyonu ile ilgili bilgiye dayalı planlama kararları almasına izin verir.

İşletmeniz petrolyum ürünlerine dönük talebi karşılayarak küresel ekonomiye yardımcı olur. Başarılı artırma süreçleri bu ürünlerin müşterilere tutarlı akışını sağlamada emniyetli, güvenilir ve verimli üretime bağlıdır.

Agilent onlarca yıl rafinerilere arıtma, distilasyon, çıktı karakterizasyonu ve ilave üretim sonrası süreçleriyle ilgili zorlu ölçüm işlemlerini yerine getirmek için tasarlanmış güvenilir analitik çözümler sağlar. GC, Mikro GC, Yazılım, GC Kolonları ve ilgili aksesuarları içeren ileri teknoloki analitik ürün paketimiz laboratuvarların optimize süreçler ve arttırılmış verim için daha düşük maliyetlerde eyleme geçirilebilir veriler oluşturmasına yardımcı olur.

Agilent rafinerilerin optimum arıtma stratejileri planlamasını ve süreç boyunca kullanılan pahalı katalizörleri korumasını sağlayan önceden yapılandırılmış, test edilmiş ve kullanımı kolay bir çözüm portfolyosu üretmektedir. Bu analizörler operatörlerin üretim verimliliklerini en üst düzeye çıkaran ve çevresel olayların neden olduğu aksamaları engelleyen kararlar almasını sağlayan eyleme konulabilir veriler elde eder.

Ayrıntılı bilgi: http://www.agilent.com/en-us/solutions/energy-chemicals